People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Trefi Taclys/Tidy Towns 2014-15

Tidy Towns

Cathays Park 2 3rd Floor South Core B03

Ceisiadau am Arian Trefi Taclus a Arweinir gan y Gymuned 2014-15

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau cymunedol yng Nghymru am arian i gefnogi prosiectau a fydd yn gwella ansawdd yr  amgylchedd lleol yn 2014-15. Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd yn drylwyr a sicrhewch eich bod yn llenwi pob rhan o’r Ffurflen Gais cyn ei chyflwyno.
 
Mae’n rhaid derbyn ceisiadau erbyn 01 Mai 2014.
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a ni os gwelwch yn dda.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Tidy Towns funding for Community-led Funded Projects 2014-15
 
The Welsh Government is now inviting bids from community groups in Wales seeking funding to support projects that will deliver local environmental quality improvements in 2014-15. Please thoroughly read through the Guidance and ensure that you complete every part of the Application Form prior to submission.
 
Applications must be received by 01 May 2014. 
 
If you have any queries, please contact us.

Download Trefi Taclys/Tidy Towns 2014-15 File 1 (2014 01 30 Community Led Funding 2014 - 15 Application Form English _ Welsh.doc)

Download Trefi Taclys/Tidy Towns 2014-15 File 2 (Community led funding 2014 -15 Guiance Notes (Bilingual).doc)


« Back to Finance & Funding