People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Tidy Towns funding for Community Led Funded Projects 2013-14

The Welsh Assembly Government is now inviting bids from local authorities in Wales seeking funding to support projects that will deliver local environmental quality improvements in 2013-14.
Please thoroughly read through the Guidance and ensure that you complete every part of the Application Form prior to submission. Applications must be received by 19 April 2013. 
If you have any queries, please contact me. 
 

 

Ceisiadau am Arian Trefi Taclus a Arweinir gan y Gymuned 2013-14
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwahodd ceisiadau gan awdurdodau lleol yng Nghymru am arian i gefnogi prosiectau a fydd yn gwella ansawdd yr  amgylchedd lleol yn 2013-14.
Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd yn drylwyr a sicrhewch eich bod yn llenwi pob rhan o’r Ffurflen Gais cyn ei chyflwyno.Mae’n rhaid derbyn ceisiadau erbyn 19 Ebrill 2013.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a mi os gwelwch yn dda.

Sonal Raulji
Welsh Government / Llywodraeth Cymru
E-mail/E-bost: [email protected]                
T: 02920 826 230 F: 02920 823 658« Back to Finance & Funding