People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

What has been your experience of social enterprise support services in Wales?

Masters student, Laura Stafford, is looking for your views on social enterprise support services / Chwilio am eich barn profiadau ar wasanaethau cefnogi mentrau cymdeithasol yng nghymru

Scroll down for the English

Chwilio am eich barn profiadau ar wasanaethau cefnogi mentrau cymdeithasol yng nghymru

Beth fu eich profiad o wasanaethau cymorth mentrau cymdeithasol yng nghymru?

Fy enw i yw Laura Stafford ac rwyf ar hyn o bryd yn y broses o gwblhau fy’n nhraethawd hir ar gyfer cwrs Meistr ym Mhrifysgol Bangor.

Y pwnc ar gyfer fy meistri yw : Gwasanaethau cymorth Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru , yn benodol y rhai a ariennir gan Ewrop .

Yr wyf yn edrych am mentrau cymdeithasol hynny sydd wedi cael cymorth gan un neu fwy o'r gwasanaethau hyn i roi cyfrif gonest o'u profiad.

Y Manylion:

• Cyfweliad 20-30 munud
• Gallwch aros yn ddienw os dymunwch
• Nid yw daearyddiaeth yn broblem fel fi gennym sylfaen yng Ngogledd a De Cymru
• Dyddiadau Cyfweliad rhwng 28 Tachwedd a 3 Rhagfyr

Os oes gennych ddiddordeb , cysylltwch â mi ar [email protected]

# # #

Looking for your views on social enterprise support services

What has been your experience of social enterprise support services in Wales?

My name is Laura Stafford and I am currently in the process of completing my masters qualification at Bangor University.

The subject for my masters is: Social enterprise support services in Wales, specifically those funded by Europe.

I am looking for those social enterprises that have received support from one or more of these services to give an honest account of their experience.

The Detail:

• 20-30 minute interview
• You can remain anonymous if you so wish
• Geography is not an issue as I have a base in both North and South Wales
• Interview dates between 28th November and 3rd December

If you are interested please contact me on [email protected]

« Back to News & Events