People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Tidy Wales Awards 2014


Tidy Wales Awards 2014

Will you be a Tidy Winner?

Tidy Wales Awards

Keep Wales Tidy is once again calling on volunteer groups, schools and organisations across Wales to put their names forward for the Tidy Wales Awards. Could this be the year you are a category winner and get your hands on a £250 cash prize?

The Tidy Wales Awards recognises groups throughout Wales who work tirelessly to improve their local environment. These unsung green heroes have inspirational stories to tell of how their volunteering has improved not only their local environment through reducing litter and protecting wildlife habitats but have also created links in communities, bringing people together and in some instances reducing the impact of poverty.

Does your group deserve recognition for their hours of volunteering and environmental work? For your chance to win, download an application form from the Keep Wales Tidy website www.keepwalestidy.org/tidy-wales-awards or e-mail [email protected]

Keep Wales Tidy is excited to see what the groups across Wales have been up to in the last twelve months and invite all groups, schools and organisations - big and small - to get in touch and put themselves forward for the recognition they deserve.

 

 A fyddwch chi’n Enillydd Taclus?

 Wobrau Cymru Daclus

Mae Cadwch Gymru’n Daclus unwaith eto’n galw ar grwpiau gwirfoddol, ysgolion a mudiadau ledled Cymru i gynnig eu henwau am Wobrau Cymru Daclus. Tybed ai hon fydd y flwyddyn pan fyddwch chi’n dod i’r brig yn un o’r categorïau ac yn ennill gwobr ariannol o £250!

Mae Gwobrau Cymru Daclus yn cydnabod grwpiau o bob rhan o Gymru sydd yn gweithio’n ddiflino i wella eu hamgylchedd lleol. Mae gan yr arwyr cudd hyn hanesion i’n hysbrydoli am y gwahaniaeth mae eu gwaith gwirfoddol wedi ei wneud i wella eu hamgylchedd lleol drwy leihau sbwriel a diogelu cynefinoedd bywyd gwyllt ac, yn ogystal â hynny, am gysylltiadau sydd wedi eu ffurfio o fewn cymunedau gan ddod â phobl at ei gilydd, a lliniaru tlodi mewn rhai achosion.

A yw eich grŵp chi’n haeddu cydnabyddiaeth am yr oriau o waith gwirfoddol mae’r aelodau wedi ei wneud i helpu’r amgylchedd? Os am gyfle i ennill lawrlwythwch ffurflen gais oddi ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus: www.cadwchgymrundaclus.org neu anfonwch e-bost at [email protected]   

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn edrych ymlaen yn eiddgar i gael gweld beth mae grwpiau Cymru wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn a aeth heibio ac maent yn gwahodd yr holl grwpiau, ysgolion a sefydliadau - boed fach neu fawr - i gyflwyno eu henwau ar gyfer y gystadleuaeth er mwyn iddynt dderbyn y sylw y maent yn ei haeddu.

« Back to News & Events