People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

The Leading Wales Awards 2016 - Gwobrau Arwain Cymru 2016


The Leading Wales Awards 2016 - Gwobrau Arwain Cymru 2016

It's that time again when we ask you to tell us about the special person you know whose leadership is making a real difference in Wales. Mae Gwobrau Arwain Cymru 2016 yn fyw!To download a nomination document click here
There are 8 categories:

 • Leadership in the Public Sector – supported by Academi Wales
 • Leadership in the Voluntary and Not for Profit Sector – sponsorship to be confirmed
 • Leadership in the Private Sector – sponsored by Hello Starling
 • Leadership in Social Enterprise – sponsored by Social Firms Wales partnership
 • Young Leader (14-25 years) – sponsored by NatWest Cymru
 • Next Generation Leader – sponsored by GE Aviation Wales
 • Women in Leadership – sponsored by ILM
 • Leadership for the Future – sponsored by CIPD

Nominations close 17:00 on Friday 11th March 2016.
 Mae Gwobrau Arwain Cymru 2016 yn fyw!

Mae'r adeg honno wedi cyrraedd eto pan fyddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym am yr unigolyn arbennig yr ydych chi'n gwybod bod ei (h)arweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru.
I lawrlwytho dogfen enwebu cliciwch yma.
Mae yna 8 categori:

 • Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus - cefnogir gan Academi Cymru
 • Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol ac Nid er Elw - noddwr i'w gadarnhau
 • Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat - noddir gan Hello Starling
 • Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol - noddir gan Gwmnïau Cymdeithasol Cymru ac RBS
 • Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed) – noddir gan NatWest Cymru
 • Arweinydd Cenhedlaeth Nesaf - noddir gan GE Aviation Cymru
 • Merched mewn Arweinyddiaeth - noddir gan ILM
 • Arweinyddiaeth at y Dyfodol – noddir gan CIPD

Mae enwebiadau'n cau am 17:00 ddydd Gwener 11eg Mawrth 2016

« Back to News & Events