People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Shared Learning Seminar: Facilities Management

Advance Notice of a Facilities Management Shared Learning Seminar

 

 
 
Advance Notice of a Facilities Management Shared Learning Seminar
 
In the final of the series of asset management shared learning seminars, we are looking to share the approaches organisations have undertaken with revised service configuration, as well as new and sustainable approaches to hard and soft facilities management.
 
This is advanced notice of a free interactive seminar by the Wales Audit Office, National Assets Working Group and Good Practice Wales. This seminar will bring together the most up-to-date practices from across Wales and beyond. Walking away from this seminar, delegates will have shared and learnt different approaches to facilities management, enabling them to achieve more with less.
 
Full seminar details will be made available in March.
 
This seminar is aimed at Officers responsible for Facilities Management within their organisation or as part of a project, including sustainable development projects.
 
These seminars are about:
 
·         Not reinventing the wheel;
·         Not advocating a one size fits all approach; and
·         Adapting not adopting approaches to facilities management.
 
Where and When
0900 – 1300
Thursday 1st May 2014,
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF.
 
0900 – 1300
Thursday 15th May 2014,
Wales Audit Office, 24 Cathedral Road, Cardiff CF11 9LJ. 
 
If you would like to secure a delegate place or if you would like to discuss any aspect of the seminar, please email: [email protected] 
 
Places are limited to two per organisation.
 
 
 

 

 
 
 
Rhybudd o Seminar Dysgu a Rennir ynglŷn a Rheoli Cyfleusterau
 
Yn yr olaf mewn cyfres o seminarau dysgu a rennir ar reoli asedau, rydym yn edrych i rannu'r dulliau mai sefydliadau rhoi ar waith wrth iddynt ad-drefnu gwasanaethau, yn ogystal â dulliau newydd a chynaliadwy o reoli cyfleusterau caled a meddal.
 
Dyma rybudd i chi o seminar rhyngweithiol rhad ac am ddim gan Swyddfa Archwilio Cymru, Gweithgor Asedau Cenedlaethol ac Arfer Da Cymru. Bydd y seminar yn dod ynghyd â’r arferion mwyaf cyfredol ar draws Cymru a thu hwnt. Erbyn diwedd y seminar, bydd cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o ran rheoli cyfleusterau, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy â llai.
 
Bydd manylion llawn ynglŷn â’r seminar ar gael ar ym mis Mawrth.
 
Mae’r seminar yma wedi’i anelu at swyddogion sydd â chyfrifoldeb dros Reoli Cyfleusterau o fewn eich prosiect neu mudiad, gan gynnwys prosiectau datblygu cynaliadwy.
 
Mae’r seminarau yn ymwneud â’r isod:
 
·         Peidio ail-ddyfeisio'r olwyn;
·         Peidio ag argymell dull 'un maint i bawb';
·         Addasu nid mabwysiadu dulliau o ran rheoli cyfleusterau.
 

Ble a Phryd
 
0900 – 1300
Dydd Iau 1 Mai 2014
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF.
 
0900 – 1300
Dydd Iau 15 Mai 2014
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ.
 
Os hoffech chi sicrhau lle neu os ydych chi am drafod unrhyw agwedd ar y seminar, ebostiwch: [email protected]
 
Mae nifer y llefydd wedi’i gyfyngu i ddau i bob mudiad.
 
 
 
 
« Back to News & Events