People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Sesiynnau Rhannu Sgiliau'r Cydlynnwyr

Cafwyd sesiynnau gwych o drafod trylwyr gyda chydlynnwyr Adfywio Cymru ynghyd a'r tim canolog newydd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen, tu allan i Fachynlleth yn ddiweddar.

Roedd y ddau diwrnod yn orlawn o sesiynnau wedi’u harwain gan y cydlynnwyr ar bynciau fel cartrefi a charbon isel, cyfathrebu, cerbydau electrig, newid yn yr hinsawdd a newid ymddygiad… i enwi rhai.  Roedd yn gyfle i rhannu profiadau a straeon yn ogystal a chynllunio ar gyfer dyfodol y rhaglen. Lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiad o’r fath

« Back to News & Events