People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Sbri Sbwriel! Rubbish Day!

Dewch i Neuadd Ogwen am bersbectif newydd ar wastraff ar y 23ain o Fawrth, unrhyw bryd rhwng 10:30 a 15:30. Come to Neuadd Ogwen for a new perspective on waste on the 23rd of March, any time between 10:30 and 15:30.

Pob math o weithgareddau hwyl, yn cynnwys:
• Gwneud pethau allan o sbwriel
• Trwsio cyfrifiaduron a ffonau symudol
• Cynnal a thrwsio beics
• Ready Steady Cook
• Gwneud siampŵ a sebon

..............................................

All sorts of fun activities, including:
• Making things from waste
• Mending laptops and phones
• Bike maintenance workshop
• Ready Steady Cook
• Making shampoos and soaps

For further info visit: www.profiadni.org

« Back to News & Events