People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Renew Wales is looking to recruit new co-ordinators

Paid work available to co-ordinators who will support community groups in tackling the impacts and causes of climate change throughout 2015

Renew Wales is looking to recruit new co-ordinators to cover the following areas:

Ceredigion, Rhondda Cynon Taf, Caerphilly, Blaenau Gwent and Torfaen.

Renew Wales can offer at least 12 days work at £250 a day (inc VAT) to a local not for profit organisation to host a Renew Wales co-ordinator who will support community groups tackle the impacts and causes of climate change throughout 2015. 

All applicants must have excellent local links to communities in the areas they cover, understand sustainable development principles and have a good knowledge of working with Communities and Social Enterprises.

Application forms & further information available in the files below. Forms also available in Welsh - please e-mail: [email protected] if you would like these to be sent to you.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Adfywio Cymru am recriwtio cydgysylltwyr newydd ar gyfer yr ardaloedd canlynol:

Ceredigion, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

Gall Adfywio Cymru gynnig o leiaf 12 diwrnod o waith @ £250 y dydd (gan gynnwys TAW) i fudiad lleol di-wneud-elw am ‘letya’ cydgysylltydd Adfywio Cymru, fydd yna’n cefnogi grwpiau cymunedol i fynd i’r afael ag effeithiau ac achosion y newid yn yr hinsawdd drwy gydol 2015. 

Rhaid i ymgeiswyr fod â chysylltiadau lleol rhagorol i'r cymunedau yn eu hardaloedd, rhaid iddynt ddeall egwyddorion datblygu cynaliadwy a meddu ar wybodaeth dda am weithio gyda Chymunedau a Mentrau Cymdeithasol.


Download Renew Wales is looking to recruit new co-ordinators File 1 (Advert for Co-ordinator Role 2015.doc)

Download Renew Wales is looking to recruit new co-ordinators File 2 (Co-ordinator role description - 2015.doc)

Download Renew Wales is looking to recruit new co-ordinators File 3 (Equal Opportunities Monitoring Form.doc)

Download Renew Wales is looking to recruit new co-ordinators File 4 (Renew Wales full application form 2015.doc)

Download Renew Wales is looking to recruit new co-ordinators File 5 (Renew Wales Project Summary.doc)
« Back to News & Events