People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Adfywio Cymru yn recriwtio

Mae Adfywio Cymru'n recriwtio ar gyfer swydd Cydlynydd Gweithrediadau a Chyflenwi (0.6 CALl) i gyflenwi y rhaglen arloesol a llwyddiannus hon, i ysgogi gweithredu cymunedol ar newid yn yr hinsawdd.

Ynghyd â Chyfarwyddwr y Rhaglen a Swyddog Cyfathrebu, mae’r swydd rhan‐amser hon yn rhan o’r
tîm craidd sy’n cefnogi Adfywio Cymru yn DTA Cymru. Mae Adfywio’n cefnogi gweithgareddau
ledled Cymru, ac yn gweithredu drwy nifer o bartneriaethau sy’n fuddiol i’r naill ochr a’r llall gydag
ysgogwyr newid sydd wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau. Mae’n waith amrywiol a heriol, ac mae i’r
swydd gryn dipyn o gyfrifoldeb am lwyddiant y rhaglen. O’r herwydd, rydym yn chwilio am unigolyn
eithriadol sydd â diddordeb angerddol mewn grymuso cymunedau i weithredu’n gadarnhaol ar
newid yn yr hinsawdd ac sydd â’r profiad, y craffter a’r synnwyr cyffredin i gyflawni pethau mewn
modd effeithlon, dibynadwy ac effeithiol.
 
Lawrlwythwch y Pac Ymgeisydd yma. A nodwch mai'r dyddiad cau yw 5 o'r gloch 17fed o Fehefin 2019. Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth.
« Back to News & Events