People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Reaching your market - being seen and heard, 18 July, Machynlleth

Training for community growing projects that are looking to increase their income and volunteers through well planned marketing techniques

 

Federation of City Farms & Community Gardens

When: Friday 18 July, 9.30am - 4pm

Where: Y Plas Machynlleth, Aberystwyth Road, Machynlleth, SY20 8ER

Are you realising your potential? This training is for community growing projects that are looking to increase their income and volunteers through well planned marketing techniques.

Do you know how to promote what you do and what you can offer? This full training day will provide you with the tools to be able to define your products and services (what, why and when), define your audience (who, where, why, when) and identify market issues and market opportunities and how to tap into the opportunities.  By the end of the day you will be able to market your products and services, using a range of techniques that needn’t cost the earth.

For further information and to book your place go to the events page of the FCFCG website.

 

Pryd: Dydd Gwener 18 Gorffenaf 9.30am-4pm

Ble: Y Plas Machynlleth, Heol Aberystwyth, Machynlleth, SY20 8ER

A ydych chi’n gwireddu eich potensial? Mae’r diwrnod hyfforddiant hwn ar gyfer prosiectau tyfu cymunedol sy’n awyddus i gynyddu eu hincwm a nifer y gwirfoddolwyr drwy dechnegau marchnata cynlluniedig.

A ydych chi’n gwybod sut i hyrwyddo’r hyn rydych yn ei wneud a beth y gallwch ei gynnig? Bydd y diwrnod hyfforddiant llawn hwn yn rhoi i chi’r offer i allu diffinio eich cynnyrch a’ch gwasanaethau (beth, pam a phryd), diffinio eich cynulleidfa (pwy, ble, pam, pryd) a nodi materion a chyfleoedd yn ymwneud a’r farchnad a sut i fanteisio ar y cyfleoedd. Erbyn diwedd y diwrnod, byddwch yn gallu marchnata eich cynnyrch a’ch gwasanaethau, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau, heb orfod gwario llawer o arian.

Am wybodaeth bellach a'i archebu eich lle, ewch i'r wefan FCFCG.

Federation of City Farms & Community Gardens

c/o Unit 1a, Narberth Old School Workshops
Sation Road
Narberth, Pembrokeshire SA67 7DUX
Tel/Ffôn: 01686 946 235
[email protected]

Unsubscribe 
Visit the website
Like us on Facebook
Follow us on Twitter

« Back to News & Events