People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Part Time Programme and Communications Assistant / Cynorthwyydd Rhaglen a Chyfathrebu Rhan Amser

We are seeking an experienced Programme and Communications Assistant to work on two DTA Wales Lottery funded Programmes: Enterprising Solutions and Renew Wales undertaking a range of administrative, events organisation and marketing and communications activities. Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Rhaglen a Chyfathrebu profiadol i weithio ar ddwy o Raglenni DTA Cymru sy'n cael eu hariannu gan y Loteri: Atebion Mentrus ac Adfywio Cymru, gan ymgymryd nifer o weithgareddau gweinyddol, trefnu digwyddiadau a marchnata a chyfathrebu amrywiol.

Salary £21,000 pro rata

The closing date for applications is 5pm on Friday 17th March 2017, with interviews to be held in Penarth on Thursday 23rd March 2017.  

For further details and an application form contact Rachel Marshall or Robert Proctor at DTA Wales on 02920 190260 or e-mail [email protected]  Visit www.dtawales.org.uk and www.renewwales.org.uk for more information. 

Cyflog - £21,000 (pro rata)

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Gwener 17eg Mawrth 2017, gyda’r cyfweliadau’n cael eu cynnal ym Mhenarth ddydd Iau 23ain Mawrth 2017.  

Os hoffech gael manylion pellach am y swydd a ffurflen gais, cysylltwch â Rachel Marshall neu Robert Proctor yn DTA Cymru ar 02920 190260 neu e-bost [email protected]  Ewch i http://www.dtawales.org.uk/cym/ ac http://www.renewwales.org.uk/cymraeg/  i gael rhagor o wybodaeth. 


Download Part Time Programme and Communications Assistant / Cynorthwyydd Rhaglen a Chyfathrebu Rhan Amser File 1 (DTA Wales Application Form.doc)

Download Part Time Programme and Communications Assistant / Cynorthwyydd Rhaglen a Chyfathrebu Rhan Amser File 2 (DTA Wales Job description_Part Time Assistant Feb 2017 Final Cymraeg.doc)

Download Part Time Programme and Communications Assistant / Cynorthwyydd Rhaglen a Chyfathrebu Rhan Amser File 3 (DTA Wales Job description_Part Time Assistant Feb 2017 Final[1].doc)
« Back to News & Events