People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Opportunity to join the Grow Wild Wales community project network

Funding from 1000 to 4000 pounds available to community groups

An opportunity to join the Grow Wild Wales community project network.

Grow Wild is awarding the second round of funding of levels from £1,000 to £4,000 to community groups that want to bring people together to transform a communal space by sowing and growing UK native plants.

If your group has an inspiring idea to connect people to nature, then apply before 2 December 2014 for your chance to join our lively network.

First, please read the community project application guidelines for 2015 funding:
https://www.growwilduk.com/2015-application-guidance

 

Be inspired by the 2014 community projects. Click here to visit an interactive map to read their profile pages

Follow @GrowWildWales

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Helo

 

Cyfle i ymuno â rhwydwaith prosiectau cymunedol Tyfu’n Wyllt.

Mae Tyfu’n Wyllt yn dyfarnu’r ail rownd o gyllid o rhwng £1,000 a £4,000 i grwpiau cymunedol sy’n dymuno dod â phobl at ei gilydd i drawsnewid mannau cymunedol trwy hadu a thyfu blodau brodorol o’r DU.

Os oes gan eich grŵp syniad a fydd yn ysbrydoli pobl i ymgysylltu â byd natur, yna gwnewch gais cyn 2 Rhagfyr 2014 i gael cyfle i ymuno â’n rhwydwaith bywiog.

I ddechrau, darllenwch y canllawiau ar wneud cais am gyllid ar gyfer prosiect cymunedol yn 2015:
https://www.growwilduk.com/cy/canllawiau-ar-gyfer-gwneud-cais-yn-2015

Os oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â’ch syniad am brosiect a’ch cais, neu os hoffech gael ffurflen gais, cysylltwch â mi, Rheolwr Partneriaethau Cymru, Maria Golightly, ar y manylion isod.

Yn y cyfamser,

·         Bydd prosiectau cymunedol 2014 yn sicr o’ch ysbrydoli. Cliciwch yma i weld ein map rhyngweithiol a darllen eu tudalennau proffil

·         Dilynwch ni ar @GrowWildWales

« Back to News & Events