People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Menter Mon - Mae angerdd Angharad wedi trawsnewid Fferm Sarn Fraint ym Mhenmynydd

Mae Angharad Holmes yn byw gyda'i theulu ar Fferm Sarn Fraint, ym Mhenmynydd yng nghanol Ynys Môn. Mae wyth cenhedlaeth o'r teulu wedi byw a ffermio yn Sarn Fraint, sydd bellach yn fferm 70 erw sydd wedi cael ei drawsnewid yn fusnes organig llwyddiannus.

Erbyn hyn, mae rhan o laswelltir y fferm yn cael ei osod i ddarparu ar gyfer Lifrai ar gyfer merlod a cheffylau lleol ac ymwelwyr. Datblygwyd amrywiaeth o adeiladau yn stablau lifrai’n ddiweddar (cwblhawyd y gwaith yn ystod y gwanwyn eleni) er mwyn ehangu’r rhan hon o’r busnes ymhellach; ac erbyn hyn, maen nhw’n ystyried busnes manwerthu marchogaeth hefyd.

Mae hanes ynghlwm wrth Sarn Fraint fel Gwesty y Goets Fawr. Cafodd ei drawsnewid gan Hen, Hen, Hen Daid Angharad i ddarparu llety ar gyfer ymwelwyr dros nos ar lwybr teithio’r Goets Fawr a dychwelodd yn ôl i fod yn ffermdy ar ôl i’r rheilffordd gael ei hymestyn i Gaergybi ym mis Mawrth 1850.

Mae ystod o gynhyrchion Angharad wedi cael eu datblygu ac yn cael eu stocio fwyfwy gan Siopau Bwydydd Arbenigol a Siopau Fferm ledled Ynys Môn a Gwynedd. Mae brand Angharad yn adlewyrchu’r gofal a’r ymrwymiad sydd wedi cynnal y teulu fel ffermwyr llwyddiannus yn Sarn Fraint am gymaint o flynyddoedd ar Ynys Môn.

Cynorthwyodd Menter Môn i drawsnewid yr adeiladau fferm yn Stablau Lifrai yn Sarn Fraint; drwy'r prosiect a ariennir gan y Cynllun Datblygu Gwledig Monamaeth sydd ar gael i deuluoedd ffermio er mwyn eu helpu i arallgyfeirio gyda chynhyrchion a gwasanaethau newydd.

« Back to News & Events