People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Low Carbon Living & The Art Of Behaviour Change

Renew Wales backed event

 

LOW CARBON LIVING &
THE ART OF BEHAVIOUR CHANGE

 

Bringing behaviour change practitioners and academics together for an interactive event to discuss their work.


ABERYSTWYTH UNIVERSITY Conference Centre 
Friday 28th Nov, 9.30am-4.30pm

 
 
Session leaders include: Andrew Darnton (AD Research and Analysis), John Drummond (Corporate Culture), Sonja Graham (Global Action Plan), Prof. Stewart Barr (University of Exeter), Prof. Mark Whitehead (Aberystwyth University)
 
We are also offering free overnight accommodation and evening meal on Thursday 27th November to delegates travelling long distances. If required please book by 7th November.
 
Places are free but limited. Click here to book a place online.
 
Information on the event content and design will be posted in the next few weeks on our website http://changingbehaviours.wordpress.com/
For more information you can also contact: Rachel Lilley[email protected] or Professor Mark Whitehead.
[email protected]
 
RSVP by 14th November

 
Byw'n Garbon-Isel a Chelfyddyd Newid Ymddygiad 

Cynhadledd

Prifysgol Aberystwyth - Dydd Gwener 28 Tachwedd, 9.30-4.30

Digwyddiad i ddod ag ymarferwyr newid ymddygiad ac academyddion at ei gilydd i drafod eu gwaith. 

 
Cadarnhawyd: Andrew Darnton (AD Research and Analysis), John Drummond (Corporate Culture), Sonja Graham (Global Action Plan), yr Athro Stewart Barr (Prifysgol Caerwysg), yr Athro Mark Whitehead (Prifysgol Aberystwyth)

Yn rhad ac am ddim, ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. 
Rydym hefyd yn cynnig llety dros nos am ddim a chinio'r hwyr nos Iau 27 Tachwedd i'r cynadleddwyr sy'n teithio o bell. Os oes angen llety a chinio'r hwyr arnoch gofynnwn i chi archebu erbyn 7 Tachwedd. 

Cliciwch yma i archebu lle ar-lein.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rachel Lilley[email protected] neu'r Athro Mark Whitehead[email protected]

 

Ateber erbyn 14 Tachwedd 
 
Twitter
Twitter
Website
Website

 

« Back to News & Events