People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Job Vacancy Part Time Administrator

Job vacancy: DTA Wales Part Time Administrator

 

Part Time Administrator

21 hours per week (0.6 Full time equivalent)

Salary circa £20,500 (pro rata) per annum  

We are seeking a highly experienced Administrator to be responsible for developing, implementing, managing and maintaining effective administrative, IT and finance systems for the Renew Wales Programme and DTA Wales

  

Gweinyddwr/wraig rhan amser

21 oriau yr wythnos (0.6 Cyfwerth ag amser llawn)

Cyflog tua £20,500 y flwyddyn (Pro rata) yn ôl cyfran

 

Rydym yn chwilio am Weinyddwr/wraig hynod o brofiadol i fod yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu, rheoli a chynnal systemau gweinyddol, TG a chyllid effeithiol ar Rhaglen Adfywio Cymru a’r gyfer CYD Cymru.

 

More information available here:

http://www.dtawales.org.uk/news/i/457/

« Back to News & Events