People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Job Opportunity Renew Wales Swydd Wag Adfywio Cymru


Job Opportunity Renew Wales Swydd Wag Adfywio Cymru

Renew Wales Programme Director (Full time 35 hours a week) - Cyfarwyddwr Rhaglen Adfywio Cymru (Llawn amser 35 awr yr wythnos)

 

 Renew Wales Programme Director (Full time – 35 hours a week)

Salary - £33,000

We are seeking an experienced Programme Director to work for DTA Wales to manage and co-ordinate the RENEW Wales Programme funded by the Sustainable Steps Programme of the BIG FUND and develop opportunities to deliver the strategic plan and make the Programme sustainable in the long term.   

The closing date for applications is 5pm on Friday 23rd February 2018. 

You can find the Job Description and Application form below.

 

 

Cyfarwyddwr Rhaglen Adfywio Cymru (Llawn amser 35 awr yr wythnos)  

 


Cyflog - £33,000

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Rhaglen profiadol i weithio ar ran DTA Cymru i reoli a chydlynu’r rhaglen Adfywio Cymru newydd wedi ei ariannu gan Raglen Camau Cynaliadwy y GRONFA FAWR. Hefyd bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu cyfleoedd i gynnig y cynllun strategol a gofalu fod y Rhaglen yn gynaliadwy yn yr hirdymor.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 5yp ar ddydd Gwener Chwefror y 23ain 2018.

Gallwch fwrw golwg ar y Disgrifiad Swydd a Ffurflen Gais isod.

I wybod mwy, cysylltwch gyda DTA Cymru drwy anfon e-bost [email protected].   Neu ewch i www.dtawales.org.uk a www.renewwales.org.uk i wybod mwy.


Download Job Opportunity Renew Wales Swydd Wag Adfywio Cymru File 1 (Application Form_CYMRAEG 2018.doc)

Download Job Opportunity Renew Wales Swydd Wag Adfywio Cymru File 2 (Cym Job Description Person Specification - Renew Wales Programme Director.doc)

Download Job Opportunity Renew Wales Swydd Wag Adfywio Cymru File 3 (DTA Wales Application Form 2018.doc)

Download Job Opportunity Renew Wales Swydd Wag Adfywio Cymru File 4 (Job Description Person Specification - Renew Wales Programme Director.doc)
« Back to News & Events