People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Invitation to Climate Change: Commitment to Action - 9 December 2015 Gwahoddiad i Ddigwyddiad Newid Hinsawdd: Ymrwymiad i Weithredu - 9 Rhagfyr 2015

The Climate Change Commission for Wales is hosting this event for you, as leaders and stakeholders within Wales, to communicate your commitment to climate change. At a time when world leaders are meeting in Paris for the COP21 global climate talks, this event aims to look at what's being done in Wales to tackle climate change and look to the future at what we can achieve with the new Well-being of Future Generations Wales Act. Mae Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn cynnal digwyddiad i gyfleu ymrwymiad Cymru i newid hinsawdd. Ar adeg pan fydd arweinwyr y byd yn cwrdd ym Mharis ar gyfer trafodaethau newid hinsawdd COP21, nod y digwyddiad hwn yw edrych ar yr hyn sy'n cael ei wneud yng Nghymru i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd ac edrych i'r dyfodol ar yr hyn y gellir ei gyflawni gyda'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru newydd.

Date: Wednesday 9 December 2015

Time: 8:30 - 14:00

Location: Wales Millennium Centre, Cardiff Bay

Chaired by Peter Davies, speakers include representatives from the political parties, UK Committee on Climate Change, Leader of Cardiff Council, Community Energy Wales, Natural Resources Wales and community sector groups.

Further info at http://thecccw.org.uk/climate-change-commitment-to-action-9-december-2015/

Please find attached a flyer; you can book a place via:  http://thecccwcommitmenttoaction.eventbrite.co.uk 

Ble: Dydd Mercher Rhagfyr 9fed

Amser: 8:30 - 14:00

Ble: Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Wedi gadeirio gan Peter Davies, bydd siaradwyr yn cynnwys cynrhychiolwyr y pleidiau gwleidyddol, Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd, Arweinydd Cyngor Caerdydd, Ynni Cymunedol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a grwpiau cymunedol.

Mae mwy o wybodaeth ar http://thecccw.org.uk/climate-change-commitment-to-action-9-december-2015/?lang=cy

Atodaf boster, gallwch gofrestru ar: http://thecccwcommitmenttoaction.eventbrite.co.uk


Download Invitation to Climate Change: Commitment to Action - 9 December 2015 Gwahoddiad i Ddigwyddiad Newid Hinsawdd: Ymrwymiad i Weithredu - 9 Rhagfyr 2015 File 1 (CCCW flyer final.pdf)
« Back to News & Events