People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Invitation to a Futures Champions Event

Series of regional events for Futures Champions

Invitation regarding the forthcoming Futures Champions Event. The events are happening across Wales and are for Futures Champions as well as those wishing to get involved.

 

You can book a place at anyone of the events using this link: http://www.eventbrite.co.uk/o/y-gymru-a-garem-the-wales-we-want-6638461205 

An invitation
The National Conversation on The Wales We Want is holding a series of regional events for Futures Champions and as a Futures Champion we are keen for you to attend. 
 
We want to let you know about the progress with the Conversation so far and what people have been sharing with us on the Wales they want.  We will be hearing from some of you who have held a Conversation, and are keen to receive your feedback from your own conversations so far.  

These findings will be reported in the Future Generations Interim Report which will be presented to the Minister for Communities and Tackling Poverty, Jeff Cuthbert.
 
As spaces are limited please let us know which regional Futures Champions event you are able to attend; 
 
Monday 02 June; Butetown Community Centre, Loudoun Square, Cardiff, CF10 5UZ from 10.30am - 1pm (includes lunch). The Minister for Communities and Tackling Poverty will be attending this event.
 
Thursday 05 June; Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE from 8.00am - 10.00am (includes breakfast)
 
Tuesday 10 June; The Pavilion Tea Room, Bodnant Garden, Nr Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE from 9.00am - 11.00am (includes breakfast)
 
Wednesday 11 June; Llanelli Library, Vaughan Street, Llanelli, SA15 3AS from 3.00pm - 5.00pm (includes afternoon tea)

 

Gwnaethom anfon i chi yn ddiweddar wahoddiad ynglyn â digwyddiadau Eiriolwyr Dyfodol.  Fe welwch isod fwy o wybodaeth ynglyn â'r digwyddiadau hyn sy'n cael eu cynnal ledled Cymru, nid yn unig ar gyfer Eiriolwyr Dyfodol ond hefyd ar gyfer unrhywun sydd â diddordeb. 


I archebu lle am un o'r digwyddiadau hyn cliciwch ar y linc sy'n dilyn http://www.eventbrite.co.uk/o/y-gymru-a-garem-the-wales-we-want-6638461205 

Edrychwn ymlaen at weld chi yna.

Gwahoddiad 

Mae’r Sgwrs Genedlaethol ar Y Gymru a Garem yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol ar gyfer Eiriolwyr y Dyfodol ac, fel Eiriolwr y Dyfodol, rydym yn awyddus i chi fod yn bresennol. 

Hoffwn roi gwybod i chi am sut mae’r Sgwrs wedi dod yn ei blaen hyd yn hyn a beth mae pobl wedi’i rannu gyda ni o ran y Gymru a garent.  Byddwn yn clywed gan rai ohonoch sydd wedi cynnal Sgwrs ac rydym yn awyddus i gael eich adborth o’ch sgyrsiau chi hyd yn hyn.  Bydd adroddiadau ar y canfyddiadau hyn yn cael eu cynnwys yn Adroddiad Interim Cenedlaethau’r Dyfodol, a gyflwynir i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Jeff Cuthbert. 

Mae lleoedd yn brin, felly rhowch wybod i ni ym mha ddigwyddiad rhanbarthol i Eiriolwyr y Dyfodol y byddwch yn gallu bod yn bresennol; 
 
Dydd Llun 02 Mehefin; Canolfan Gymunedol Butetown, Sgwâr Loudoun, Caerdydd, CF10 5UZ o 10.30am tan 1pm (gan gynnwys cinio). Bydd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn bresennol yn y digwyddiad hwn.
 
Dydd Iau 05 Mehefin; Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE o 8.00am tan 10.00am (gan gynnwys brecwast)
 
Dydd Mawrth 10 Mehefin; Gerddi Bodnant, ger Bae Colwyn, Conwy, LL28 5RE o 9.00am tan 11.00am (gan gynnwys brecwast)
 
Dydd Mercher 11 Mehefin; Llyfrgell Llanelli, Vaughan Street, Llanelli, SA15 3AS o 3.00pm tan 5.00pm (gan gynnwys te prynhawn)
« Back to News & Events