People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Gwynedd 2030...

Estynnir gwahoddiad cynnes i chi ymuno a'r digwyddiad hon i gyfrannu at ddyfodol cynaliadwy Gwynedd. You are warmly invited to this event where you can contribute to Gwynedd's sustainable future

Yn dilyn datganiad Cyngor Gwynedd ym mis Mawrth o ‘Argyfwng Hinsawdd’ mae’r digwyddiad hon yn rhoi lle ac amser i grwpiau cymunedol ac amgylcheddol a’r Cyngor i ddod ynghyd er mwyn datblygu cynllun penodol i weithredu ar y datganiad hynny. Mae’n gyfle i gymunedau ac eraill, ddod i helpu creu dyfodol fwy cynaliadwy i’r ardal- gallwn ni i GYD wneud rhywbeth i gyfrannu at Wynedd sy’n ffit i ddyfodol ein plant a’u plant nhw.

Felly, bydd y dydd wedi ei seilio ar rhannu syniadau, adeiladu ymhellach ar y gwaith/ prosiectau gwych sy’n digwydd yng Ngwynedd yn barod, gweithio allan pwy sy’n gallu gwneud beth a chytuno i weithredu a symud ymlaen gyda’n gilydd.

Archebwch eich lle yma 

This event follows on from Gwynedd Council’s declaration of a ‘Climate Emergency’ in March this year. It will offer time and space for collaboration between environmental and community groups and the council to develop an action plan to implement in light of the declaration. It is an opportunity for community groups and others to come and help shape the future of the area, as we can all make a contribution to the changes we NEED to make if we want a Gwynedd that’s fit for our children and their children’s future.

 So, the day is all about sharing ideas, building on things that are already happening in Gwynedd, working out who can do what and committing to specific actions together.

Book your place here now

« Back to News & Events