People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Gwyl Adfywio Cymru


Gwyl Adfywio Cymru

Ymestynnir gwahoddiad cynnes i chi ymuno yng Ngŵyl Adfywio Cymru - diwrnod fydd yn rhoi cyfle i gymuned ehangach Adfywio Cymru i rannu, cysylltu ag archwilio'r dyfodol gyda'n gilydd.

 Yn cael ei gynnal yng ngosodiad godidog Neuadd Gregynog ym Mhowys, bydd yr ŵyl yn rhoi llwyfan i dalentau'r rhwydwaith Adfywio Cymru gyda chymysgedd o:

·       amryw sesiwn a gweithgaredd paralel wedi'i selio ar destunau gwahanol 

·       sesiynau gofod agored

·       'ardal melino' lle gall pawb arddangos eu nwyddau a gwneud cysylltiadau

·       sgyrsiau digymell ym mharthau ymlacio naturiol y gerddi hyfryd a'r gofodau dan do hanesyddol

Mae'r digwyddiad yn agored i unrhyw un sydd wedi cael cysylltiad â'r rhaglen Adfywio Cymru yn y gorffennol neu'n bresennol - neu sydd â diddordeb yn bod yn rhan ohono yn y dyfodol. Mae'n ddigwyddiad rhad ac am ddim ond bydd angen cadw rheolaeth o'r niferoedd felly sicrhewch eich bod yn cadw lle cyn gynted ag y bo modd drwy'r ddolen ganlynol:  

https://tocyn.cymru/cy/event/8900702a-c1ab-421e-9100-f6a52b92dfba

Os ydych chi'n grŵp cymunedol, yn fentor Adfywio, neu'n sefydliad cynnal, hoffwn i chi rannu rhywbeth yn yr Ŵyl - e.e.

·       slot awr i rannu eich stori, gofyn cwestiwn, cynnal gweithgaredd, neu rannu eich cynlluniau am y dyfodol

·       creu arddangosfa i'w roi yn yr 'ardal melino' - i ddenu'r rhai sydd â rhywbeth i'w ddysgu gennych chi, i'w gynnig i chi, neu sydd yn chwilfrydig i ddeall mwy

Croesawir awgrymiadau ond nifer cyfyngedig o slotiau/gofod sydd ar gael ac rydym yn awyddus i ddewis amrywiaeth dda cyffredinol - felly cysylltwch gyda'ch awgrymiadau cyn gynted â phosib.

Yn ogystal, os ydych chi'n aelod o grŵp cymunedol, yn fentor neu'n gynrychiolydd sefydliad cynnal fydd ddim yn derbyn cyflog i fynychu'r digwyddiad, yna cysylltwch: nid oes gennym adnoddau di-ben draw ond rydym yn awyddus i beidio gadael i gostau rwystro'r bobl gywir rhag mynychu, felly rhowch wybod a byddem yn ceisio trefnu rhywbeth. 

« Back to News & Events