People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Free event looking at External Wall Insulation

The jury's out as to whether external wall insulation in general is a good idea. Mae yna dipyn o drafodaeth dyddiau yma am os ydy insiwleiddio waliau allanol yn syniad da neu beidio.

Here’s an invitation to a free event to help understand the facts.  Please share.
Spaces are limited, you will need to book in advance. 
 

Dyma wahoddiad i ddigwyddiad am ddim i helpu chi dallt y ffeithiau.  Plîs rhannwch.
Mae llefydd yn brin felly bydd angen i chi archebu ymlaen llaw.

Moelyci 05/03/2015     17:00 - 20:30    (gyda swper am ddim / with supper included)
 


Download Free event looking at External Wall Insulation File 1 (Insulation poster.pdf)

Download Free event looking at External Wall Insulation File 2 (Poster insiwleiddio.pdf)
« Back to News & Events