People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Festive Networking Breakfast | Brecwast Rhwydweithio Nadoligaidd


Festive Networking Breakfast | Brecwast Rhwydweithio Nadoligaidd

Fri, 18 Dec 2015 at 08:45 Millennium Stadium, Cardiff, United Kingdom

Event Description

Join us at our festive networking breakfast, where we will unveil our new plans, hear an inspiring and entertaining personal reflection by Rhodri Thomas and hear exciting news from our members Wales Millennium Stadium and Principality about how this iconic Welsh building is about to take centre stage as an example of practical sustainability (and we don’t just mean the change of name!).

This event will also provide an opportunity for you to network and share your plans for the forthcoming year.

Tickets are £10 for members and £14 for non members and includes refreshments, breakfast and a festive treat.


 

Ymunwch â ni am frecwast rhwydweithio Nadoligaidd, lle byddwn yn dadorchuddio’n cynlluniau newydd, yn clywed myfyrdod personol diddan ac ysbrydoledig Rhodri Thomas a newyddion cyffrous oddi wrth ein haelodau yn Stadiwm Mileniwm Cymru a’r Principality am y modd y mae’r adeilad eiconig Cymreig hwn ar fin symud i ganol y llwyfan fel enghraifft o gynaliadwyedd ymarferol (ac nid ydym yn golygu newid mewn enw yn unig!) 

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn gyfle i chi rwydweithio a rhannu eich cynlluniau ar gyfer y flwyddyn sydd ar ddod.

Mae tocynnau’n £10 i aelodau ac £14 i rai nad ydynt yn aelodau ac mae’n cynnwys lluniaeth, brecwast a rhywbeth bach Nadoligaidd amheuthun. 

Millennium Stadium - Westgate Street. Gate 4, Box 58. Cardiff CF10 1NS GB - View Map
« Back to News & Events