People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

FCFCG Free training event

South West Wales Skill sharing event, 9 May, Cardigan Digyddiad De-Orllwin a Chanolbarth Cymru, 9 Mai, Aberteifi

This year’s South West Wales Skill Sharing and Networking Event will be held at Cardigan Castle. Originally an important stronghold in the ancient Welsh kingdom of Ceredigion, decades of neglect left the site in ruins, but after years of local campaigning the castle is now in public hands. Extensive works have taken place to restore the castle to its former glory and the doors have been opened for community, recreational and educational uses. 
The event will be brimming with activities including a Tyfu Pobl programme update, presentations from inspiring community growing projects and opportunities for networking. During the afternoon you can take part in a tour of Cardigan Castle and participate in a choice of growing related workshops and demonstrations led by local practitioners.
Find out more and book your place
Look forward to seeing you there!
  
 
Bydd y diwrnod yn llawn gweithgareddau, gan gynnwys diweddariad ar raglen Tyfu Pobl, cyflwyniadau gan brosiectau tyfu cymunedol ysbrydoledig a chyfleoedd i rwydweithio. Yn ystod y prynhawn, gallwch fynd ar daith o gwmpas Castell Aberteifi, heb sôn am gymryd rhan mewn gweithdai ac arddangosiadau sy’n ymwneud â thyfu, dan arweiniad ymarferwyr lleol.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o gynhyrchu bwyd yn Sir Gâr, dysgu sgiliau newydd, cael cipolwg o gwmpas Castell Aberteifi, neu fod yn rhan o’r mudiad tyfu cymunedol, yna mae’r cynulliad hwn yn addas i chi.
Darganfod mwy a threfnu eich lle
Edrychwn ymlaen at eich weld yna!

« Back to News & Events