People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Digwyddiad Rhanbarthol Adfywio Cymru

'Cymunedau Cynaliadwy, Cydnerth ac Iachus' yng Nghanolfan Gymunedol Taibach, Port Talbot ar yr 8fed o Dachwedd

Mae Adfywio Cymru yn trefnu'r digwyddiad yma ym Mhort talbot, wedi anelu at grwpiau cymunedol sy'n edrych am gymorth i ddatblygu prosiectau sy'n ymwneud a newid yn yr hinsawdd. Fe all hyn gynnwys gwella adeiladau cymunedol, torri lawr ar wastraff, bwyd a thyfu, trafnidiaeth neu cynyddu cyfranogaeth cymunedol. Yn ystod y dydd byddwch yn dysgu pa gymorth all Adfywio Cymru ei rhoi trwy ei rhaglen mentora a chlywed gan grwpiau sydd eioes wedi cymryd rhan, ac elwa o'r pynciau dan sylw yn y gweithdai. 

 Ewch i  https://sustainableresilienthealthycommunities.eventbrite.co.uk  i archebu lle.





« Back to News & Events