People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Developing Community Energy on Anglesey

Free community energy event in Llangefni on the 18th of September

 

Developing Community Energy on Anglesey

Date: 
18 Sep 14
Time: 
3:00pm - 8:00pm
Region: 
Cymru/Wales
Location: 
Llangefni Town Hall
Energy type:
Energy efficiency, Hydro, Solar, Wind
Event type: 
Conference
Cost: 
Free

Organised by DEG, in partnership with Menter Mon and the Energy Island Programme, this event will be an opportunity to learn about the possibilities for Anglesey communities to generate renewable energy and contribute to fuel poverty reduction through coordinated energy efficiency programmes.

With speakers describing their community energy projects, you’ll be hearing from those who’ve been there and done it.  Including:

·         Agamemnon Otero from Repowering London

·         Keith Jones from National Trust

·         Nick Venti from Community Energy Fund,

and local community energy groups such as

·         YnNi Llŷn

·         YnNi Anafon and 

·         YnNi Padarn Peris  

Register here bit.ly/1pl7UCT or by email to [email protected]

For more information contact Grant Peisley at [email protected] or 0781 423 7929

--------------

Wedi’i drefnu gan DEG, mewn partneriaeth â Menter Môn a Rhaglen yr Ynys Ynni, bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i ddysgu am y posibiliadau i gymunedau Ynys Môn gynhyrchu ynni adnewyddadwy a chyfrannu at leihau tlodi tanwydd drwy raglenni effeithlonrwydd ynni cyd-gystylltiedig.

Gyda siaradwyr yn disgrifio eu prosiectau ynni cymunedol, byddwch yn clywed gan y rhai sydd â phrofiad o wneud hyn yn barod. Gan gynnwys:

·         Agamemnon Otero o Repowering London,

·         Keith Jones o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

·         Nick Venti o’r Gronfa Ynni Cymunedol

a grwpiau ynni cymunedol lleol fel

           ·           YnNi Llŷn

           ·           YnNi Anafon ac 

           ·         YnNi Padarn Peris  

Cofrestrwch yma bit.ly/1pl7UCT neu drwy e-bost: [email protected]

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Grant Peisley: [email protected] neu 0781 423 7929

 
« Back to News & Events