People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Cynhadledd Fach Adfywio Cymru I Renew Wales Mini Conference

North West Wales networking event

                       Cynhadledd Fach Adfywio Cymru       Renew Wales Mini Conference

Gyda/With: DEG & Menter Iaith Conwy
 
Glasdir, Llanrwst   Merch/Weds   09/07/2014   13:00 - 18:00
 
Digwyddiad rhwydweithio arbennig ydi hwn ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru lle byddwn ni’n edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael â phrisiau tanwydd cynyddol a newid hinsawdd ar lefel gymunedol.  Bydd y prynhawn yn un eithaf ymarferol ei naws a byddwn ni’n trafod sut y medrwn ni gryfhau ein cymunedau drwy gyfrwng mentrau bwyd, ynni, ac arian lleol ynghyd â phrosiectau eraill. Bydd yna gyfleoedd i siarad ag arbenigwyr yn y maes ac efo pobl eraill sy'n gweithio yng Ngwynedd, Môn a Chonwy i ddatblygu partneriaethau fydd yn cryfhau'r rhwydwaith lleol.
 
Byddwn yn rhoi’r flaenoriaeth i bobl sy'n cynrychioli grwpiau cymunedol a bydd Adfywio Cymru yn cyfrannu £75 tuag at eu costau.  Bydd swper ysgafn ar gael. 
 
Cysylltwch â Bethan Gritten cyn 02/07/14 i gofrestru: [email protected] / 07769 180 257
 
….........................................................................................
 
This North West Wales networking event will explore how local action can help us meet the challenges of rising fuel prices and climate change.  The afternoon will have a practical focus, looking at how local food, energy, finance and other projects can strengthen our communities.  There will be opportunities to speak to specialists in the sector and to others working in Gwynedd, Môn and Conwy to develop partnerships which will strengthen the local network.
 
Delegates representing community groups will be prioritised and will receive £75 from Renew Wales towards their costs.  A light supper will be provided.
 
Contact Bethan Gritten before 02/07/14 to register: [email protected] / 07769 180 257 
« Back to News & Events