People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Cylchlythyr mis Mai Adfywio Cymru

Croeso i gylchlythyr mis Mai Adfywio Cymru.

Rydym eisiau creu cymuned ar-lein i helpu i rannu a datblygu syniadau sy’n helpu gyda mynd i’r afael â newid hinsawdd ledled Cymru, felly helpwch ni i gyflawni hyn os gwelwch yn dda drwy ddilyn ein dolenni cyfryngau cymdeithasol isod.

Cylchlythyr mis Mai Adfywio Cymru

 

Croeso i gylchlythyr mis Mai Adfywio Cymru.

 

Mae Adroddiad 2014 Adfywio Cymru wedi cael ei gyhoeddi 


Penllanw llawer o waith caled gan y sefydliadau sydd wedi bod yn gysylltiedig â gwneud gwaith ar ran Adfywio Cymru dros y ddwy flynedd a hanner diwethaf yw’r adroddiad hwn.Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am sut mae Adfywio Cymru yn ymgysylltu â grwpiau, yn darparu cymorth ac yn sicrhau newid. Hefyd ceir rhai syniadau am sut y gellid datblygu’r corff i’r dyfodol.  Mae Adnewyddu Cymru wedi sicrhau cyllid tan ddiwedd Rhagfyr 2015 ac felly, bydd yn gallu parhau â'r gwaith da dros y flwyddyn i ddod.


Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn gysylltiedig ag Adnewyddu Cymru.
 Pythefnos Masnach Deg yn Abertawe
 


 Cynhaliwyd Pythefnos Masnach Deg fis diwethaf a chynhaliodd Canolfan yr Amgylchedd, Abertawe, fore coffi Masnach Deg. Roedd samplau o fyrbrydau Masnach Deg ar gael yn rhad ac am ddim, ynghyd â the a choffi Masnach Deg. Roedd bwrdd arddangos yno gyda thaflenni gwybodaeth a chafodd ffilm am wneuthurwyr te ym Malawi ei ddangos ar ddolen. Daeth nifer da i’r digwyddiad ac roedd siop goffi a Siop Werdd y Ganolfan yn gefndir da ar gyfer codi ymwybyddiaeth y cwsmeriaid.

 


Gweithdy Gwneud Dodrefn o Baledau Dr Mz 
Ar ôl llwyddiant y prosiect gwneud dodrefn o baledau yn yr Abacus yng Nghaerdydd, mae Adfywio Cymru wedi gallu cefnogi gweithdy tebyg arall gyda grŵp o bobl ifanc yng Nghaerfyrddin. 


Gwyliwch y fideo yma
 

 

Adeiladu Cymunedau Gwydn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Canolfan Daniel Owen, Yr Wyddgrug, 6ed Mehefin 1.45pm 5pm
 
Global Alliance yn galw am feini prawf ansawdd ar gyfer Targed Ynni Adnewyddadwy o 100%

Mae mwy a mwy o lywodraethau lleol yn gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer ynni adnewyddadwy

 

 

Fideo Adfywio Cymru


Ydych chi wedi gweld fideo Adfywio Cymru?
Cewch ei wylio yma
Awr Ddaear 2015
 
Gwyliwch uchafbwyntiau Awr Ddaear 2015

Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol - digwyddiad hyfforddiant rhad ac am ddim

Didgwyddiad rhannu sgilliau De Cymru, 9 Mai yng Nghastell Aberteifi
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Gwefan
Gwefan
Ebost
Ebost
Barn ein swyddog cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu yw pob cyhoeddiad ar y blog, sy’n cael ei ysbrydoli ond nad yw o reidrwydd yn ysgrifennu ar ran Adfywio Cymru.
Cysylltwch i ddweud beth rydych wedi bod yn ei wneud!
Pobl yn helpu pobl i gymryd camau mentrus i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Adnewyddu Cymru
Mae Adnewyddu Cymru yn cael cymorth drwy Raglen Camau Cynaliadwy y Gronfa Loteri Fawr ac sy’n cael ei hariannu gan arian o gyfrifon banc segur.


« Back to News & Events