People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Cylchlythyr Menter Mon ac Annog...Menter Mon and Annog digital newsletter

Menter Mon's Digital Newsletter March 2014

 
Mae’n bwysig eich bod yn cael gwybod am waith ac effaith Menter Mon ac Annog mewn
cymunedau a gyda busnesau.   
It is important to the work we do that we keep you informed of our projects and the impact
we make on the local communities and businesses.
  
Gerallt Llewelyn Jones Rheolwr Gyfarwyddwr / Managing Director

 

MenterMon
 

 
 
 

   

 

MenterMonMenterMon
Menter Mon and Annog digital newsletter

Mae’n bwysig i’r gwaith ‘da ni’n wneud ein bod yn eich diweddaru ar gynlluniau a’r budd sy’n deillio ohonynt i gymunedau a busnesau.

Mae Menter Môn wedi denu dros £40 miliwm mewn grantiau o wahanol ffynhonellau ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ers ei sefydlu bron 20 mlynedd yn ôl.
Gyda phrofiad ac arbenigedd sylweddol, mae’r cwmni mewn sefyllfa rhagorol i reoli a gwireddu cynlluniau cymunedol a mentergarol.

It is important to the work we do that we keep you informed of our projects and the impact we make on the local communities and businesses.

Menter Mon has attracted in excess of £40 million of grant funding from various sources for a range of activities since it was established almost twenty years ago. 
We are uniquely positioned and experienced to manage and deliver community funding and social enterprise projects
 
 
MenterMon
« Back to News & Events