People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Cyfathrebu am Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru

Gweithdy rhyngweithiol ar y naratif a'r negeseuon Dydd Mawrth 3ydd Chwefror 2015 11am-3.30pm Canolfan Gymunedol Butetown, Caerdydd, CF10 5UZ

Nodau’r gweithdy yw

Lledaenu prif ganfyddiadau ymchwil ddiweddar ar gyfathrebu am newid yn yr hinsawdd

yng Nghymru

Cymhathu’r canfyddiadau hyn ag egwyddorion arfer gorau wrth gyfathrebu am newid yn

yr hinsawdd

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw un sy’n ymwneud â pholisi neu gyflwyno mentrau newid yn yr hinsawdd, ymarferwyr,

swyddogion datblygu cymunedol a’r rheiny sy’n ymddiddori mewn codi ymwybyddiaeth am

heriau newid yn yr hinsawdd.

Yr hyn bydd cyfranogwyr yn ei gael o’r sesiwn

Dealltwriaeth o’r ymchwil ryngwladol ddiweddaraf ynghylch sut mae gwerthoedd a

hunaniaeth yn dylanwadu ar agweddau tuag at newid yn yr hinsawdd

Crynodeb o’r ymchwil helaeth i werthoedd a hunaniaeth Gymreig

Egwyddorion craidd ar gyfer datblygu eu hymgyrchoedd cyfathrebu eu huna

I archebu lle, neu am wybodaeth

bellach, cysylltwch ag:

[email protected]

« Back to News & Events