People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Creu Cymnedau Gryf am Ein Dyfodol Future- Proofing Communities


Creu Cymnedau Gryf am Ein Dyfodol Future- Proofing Communities

Free event - all welcome

Dydd Mawrth 17 Tachwedd
Tuesday 17th November
Neuadd San Pedr, Caerfyrddin SA31 1JT
St Peter’s Civic Hall, Carmarthen SA31 1JT
Digwyddiad Craidd: Cinio a Chyflwyniad 11.30yb - 3.30yp
Core Event: Lunch & Presentation 11:30am – 3:30pm
Rhaid cadw’ch l le ymlaen l law
Booking Essential

For full info please see the leaflet


Download Creu Cymnedau Gryf am Ein Dyfodol Future- Proofing Communities File 1 (renew poster.pdf)
« Back to News & Events