People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Call for local Co-ordinators

Could your organisation provide a Local Coordinator for Renew Wales? All eich sefydliad chi gynnnig Cydlynwr lleol i Adfywio Cymru?

 Local Coordinators are based in local third sector organisations, where they have excellent links to diverse communities and local organisations, as well as practical experience of community development and an interest in climate change and sustainability issues.   We welcome applications from any part of the country, but are particularly keen to increase our capacity in:

 Anglesey, Gwynedd and Conwy

 Flintshire

 Monmouthshire & Torfaen

 Neath Port Talbot & Swansea

We are also particularly interesting in collaborating with more partners who are well‐connected with communities and organisations beyond those who have traditionally been involved in the climate change and environmental agendas.

 

See the 'Call for Co-ordinators' document below and Application pack here. Contact us for more information and closing date 4th March.  

-------------------

Mae Cydlynwyr Lleol wedi'u lleoli o fewn sefydliadau'r trydydd sector, ble mae ganddynt gysylltiadau gwych i gymunedau amrywiol a sefydliadau lleol, yn ogystal â phrofiad ymarferol o ddatblygiad cymunedol a diddordeb mewn newid hinsawdd a materion cynaliadwy.

Croesawir ceisiadau o unrhyw ran o'r wlad, ond rydym yn awyddus iawn i gynyddu'r gwaith yn:

·        Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy

·        Sir y Fflint

·        Sir Fynwy a Thorfaen

·        Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe

 

Mae gennym ddiddordeb penodol hefyd mewn cydweithio gyda mwy o bartneriaid sydd â chysylltiadau da gyda chymunedau a sefydliadau y tu hwnt i'r rhai sydd wedi bod yn rhan o agenda newid hinsawdd ac amgylcheddol yn draddodiadol. 

Gwlelwch yr Ddogfen alwad isod a'r Pecyn Cais yma. Cysylltwch a ni am rhagor o wybodaeth. Dyddiad cau 4ydd o Fawrth


Download Call for local Co-ordinators File 1 (Call for Local Coordinators.pdf)

Download Call for local Co-ordinators File 2 (Galwad am gydlynwyr Lleol.pdf)
« Back to News & Events