People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Big Lottery Fund Newsletter

The latest news from the Big Lottery Fund in Wales.

Dyma'r newyddion diweddaraf gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru 


Here is the latest news from the Big Lottery Fund in Wales

Mae ein rhaglen grantiau agored mwyaf yn newid: Darllenwch am y newidiadau sy'n digwydd i Pawb a'i Le, sy'n dyfarnu grantiau hyd at £1 miliwn.

                                        

Our biggest open grants programme is changing: Discover what changes are being made to People and Places which awards grants of up to £1 million.

Rydym eisiau clywed eich barn: Rydym am i chi helpu ni i ddatblygu rhaglen £13.5 miliwn ar gyfer cymunedau Cymru wledig. Dywedwch wrthym sut.

                 

We want your views: We want you to help us develop a £13.5 million programme for communities in rural Wales. Tell us how.

"Mae'n gwneud fy mywyd yn werth chweil": Darganfod sut mae gwasanaeth bod yn gyfaill yn dod â chwa o awyr iach i fywydau pobl hŷn yng Nghymru.

                           

"It makes my life worthwhile": Discover how a befriending service is giving a new life to older people in Wales.

« Back to News & Events