People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Back to the Land, 8 November, Swansea


Back to the Land, 8 November, Swansea

A training event for groups wanting to start up a community growing project and want help finding land and speaking to landowners

                 When: 8 November 2014, 11am - 4.45pm 

 

      Where: Tapestri, Llys Glas (Old Police Station),                       Orchard Street, Swansea SA1 5AJ

Community Land Advisory Service Cymru and City and County of Swansea proudly present

"Back to the Land, Swansea"

A training event for groups wanting to start up a community growing project and want help finding land and speaking to landowners. Training will also be provided on funding and how to start up a group.

  • Do you want to grow local food?
  • Are you looking for land for a community use?
  • Would you like to start up a local food growing project?

The Community Land Advisory Service and Swansea Council would like to invite you to join them at a FREE training event to help increase the amount of community growing projects there are in the Swansea area.

Email [email protected] for further information or go to the FCFCG website to book your place.


 

Pryd: 8 Tachwedd 2014 11am - 4.45pm

Ble: Tapestri, Llys Glas (Hen Orsaf Heddlu), Heol Orchard, Abertawe SA1 5AJ

Mae’r  Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol a Chyngor Dinas a Sir Abertawe yn falch i gyflwyno

"Yn ôl at y Tir, Abertawe"

Digwyddiad hyfforddi ar gyfer grŵpiau sydd am ddechrau prosiect tyfu bwyd yn y gymuned ac eisiau help ddod o hyd i dir a siarad â thirfeddianwyr. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar ariannu a sut i ddechrau grŵp.

•                  Ydych chi eisiau tyfu bwyd lleol?

•                  Ydych chi'n chwilio am dir at ddefnydd y gymuned?

•                  Hoffech chi sefydlu prosiect bwyd lleol yn tyfu?

Byddai'r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol a Chyngor Dinas a Sir Abertawe hoffi rhoi gwahoddiad i chi ymuno â nhw mewn digwyddiad hyfforddi AM DDIM i helpu i gynyddu’r nifer o brosiectau tyfu bwyd yn y gymuned yn y ardal Abertawe.

Ebost [email protected] am fwy o wybodaeth neu ewch i'r wefan FCFCG i archebu lle.

« Back to News & Events