People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

A allwch chi helpu pobl eraill i weithredu ar Newid Hinsawdd?


A allwch chi helpu pobl eraill i weithredu ar Newid Hinsawdd?

Mae Adfywio Cymru'n cefnogi gweithredu cymunedol ar newid hinsawdd. Rydym yn recriwtio ein cronfa o fentoriaid cymheiriaid nawr. Mae ein mentoriaid cymheiriaid yn cefnogi, yn grymuso ac yn datblygu capasiti grwpiau cymunedol i gyflawni eu nodau.

(view this page in English)

Os oes gennych brofiad o weithio gyda grwpiau cymunedol, ac mae gennych sgiliau a gwybodaeth rydych yn fodlon eu rhannu gyda phobl eraill, yna beth am ymuno â’n cronfa o fentoriaid cymheiriaid? Mae angen i chi feddu ar sefydliad lletyol trydydd sector lleol i fod yn gymwys. I dderbyn gywbodaeth bellach am hyn a’r hyn mae bod yn Fentor Cymheiriaid yn ei gwmpasu gweler y canllawiau (atodedig).


I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a’r proffil person (atodedig), gan eu hanfon yn ogystal â’ch CV a manylion cyswllt ar gyfer dau ganolwr i [email protected]

Neu gallwch eu postio i…

Adfywio Cymru

17 Stryd Gorllewin Biwt,

Bae Caerdydd,

Caerdydd,

CF10 5EP


Download A allwch chi helpu pobl eraill i weithredu ar Newid Hinsawdd? File 1 (CYM - Peer Mentor Guidance Note.pdf)

Download A allwch chi helpu pobl eraill i weithredu ar Newid Hinsawdd? File 2 (CYM - Peer Mentor profile for RW.pdf)

Download A allwch chi helpu pobl eraill i weithredu ar Newid Hinsawdd? File 3 (PM Application Form Cymraeg.pdf)

Download A allwch chi helpu pobl eraill i weithredu ar Newid Hinsawdd? File 4 (Programme Summary Cymraeg.pdf)


#mentor #peermentor #communitysupport #communityaction #wales #work #job #sustainability #sustainabledevelopment #communitydevelopment

« Back to News & Events