People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Community Hydro: Working Together For Our Future - Ynni Dwr Cymunedol: Cydweithio ar gyfer ein dyfodol

Opportunity to hear about the how the community have worked together to bring about the Anafon Hydro

Community Hydro ‘Working Together For Our Future’

Sponsored by Alun Ffred Jones AM and Llyr Huws Gruffydd AM

The Anafon Hydro Group, National Trust Wales and the Robert Owen Community Bank Fund invite you to join us in the Senedd

November 27th 2014 12.30 - 2

Please join us for lunch and an opportunity to hear about the how the community have worked together to bring about the Anafon Hydro and how they have been supported by the Robert Owen Community Bank Fund and National Trust Wales, both of whom are supporting many other Welsh community energy projects. There will also be an opportunity to invest in the fast-selling shares of the Ynni Anafon Energy Cyf society.

Please RSVP by Friday 21st November

Anafon Hydro   http://www.anafonhydro.co.uk/default.aspx

NT Wales Energy   http://ntenvironmentalwork.net/

Robert Owen Community Bank Fund https://www.rocbf.co.uk/CEDF 

 

                                                                                                                                  

 

Ynni Dŵr Cymunedol ‘Cydweithio ar gyfer ein dyfodol’

Dan nawdd Alun Ffred Jones AC a Llyr Huws Gruffydd AC

Dymuna Grŵp Ynni Dŵr Anafon, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru a Chronfa Banc Cymunedol Robert Owen eich gwahodd i ymuno â ni yn y Senedd

27 Tachwedd 2014 12.30 - 2

Ymunwch â ni am ginio a chyfle i glywed am y modd y mae'r gymuned wedi cydweithio i ddatblygu cwmni Ynni Dŵr Anafon, a sut maen nhw wedi cael cymorth drwy Gronfa Gymunedol Banc Robert Owen a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, sydd ill dau yn cefnogi llawer o brosiectau ynni cymunedol eraill yng Nghymru. Bydd cyfle hefyd i fuddsoddi yng nghyfranddaliadau cymdeithas Ynni Anafon Energy Cyf, sy’n gwerthu’n gyflym.

Ateber erbyn dydd Gwener 21 Tachwedd

Anafon Hydro   http://www.anafonhydro.co.uk/default.aspx

Ynni’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru http://ntenvironmentalwork.net/

Cronfa Banc Cymunedol Robert Owen https://www.rocbf.co.uk/CEDF 

« Back to News & Events