Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Film of Renew Wales Festival/ Gwyl Adfywio Cymru

Renew Wales held its festival at Gregynog Hall in early July.

 What a setting!

It was a great day and  full lof inspiring stories, learning and sharing expereinces from within our network.

Watch the film here to give you a flovour of what went on.  Thanks to Mike Erskine for producing it. 

---------------------

Cawsom ddiwrnod gwych yn rhannu profidadu, straeon a dysgu o'n gilydd - o fewn ein rhwydwaith. 

Dyma flas as beth ddigwyddodd a dioch i Mike Erskine am ei gynhyrchu.

« Nôl i Newyddion a Digwyddiadau