Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Proffiliau Mentoriaid

Cliciwch ar gategori i ganfod proffil mentor perthnasol

Proffiliau Mentoriaid

Diddordeb mewn dod yn Fentor?

Mae Adfywio Cymru yn datblygu cronfa o Fentoriaid Cymheiriaid a all helpu a chefnogi grwpiau cymunedol eraill i gymryd amrywiaeth o gamau gweithredu i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Os teimlwch fod gennych unrhyw sgiliau, gwybodaeth neu brofiad a allai ychwanegu at ein cronfa ac â diddordeb mewn dod yn Fentor Cymheiriaid, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.