Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd