Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Map Rhanbarthol

Defnyddiwch y map yma i ganfod prosiectau cymunedol ledled Cymru sydd wedi cofrestru gyda Adfywio Cymru.

Rydym eisiau dangos sut mae grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid hinsawdd drwy ystod amrywiol o brosiectau a gynhaliwyd gan amrywiaeth o wahanol grwpiau.

Gobeithiwn y gall hyn helpu i roi ysbrydoliaeth i grwpiau eraill ar gyfer prosiectau y gallent gymryd rhan ynddynt a helpu i ddatblygu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Gallwch gofrestru eich grwp cymunedol drwy glicio ar y ddolen Cymryd Rhan ac os teimlwch y byddai'ch grwp yn manteisio o gymorth gan Renew Wales yna cysylltwch â ni.

Get Directions

Enter your location/postcode below and select a office to get detailed directions. Alternatively, click one of the offices on the map above.