Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Prosiectau

Cliciwch ar gategori o'r rhestr islaw i ddangos y prosiectau cymunedol perthnasol.

Projects

Eisiau cymryd rhan?

Os ydych yn rhan o grŵp cymunedol a hoffai gymryd rhan yn y prosiect, byddem yn falch iawn i glywed gennych. Cysylltwch â ni os hoffech gael mwy o wybodaeth am Adfywio Cymru ac os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect. Gallwch hefyd gofrestru eich prosiect yma, bydd hyn yn galluogi eich prosiect i gael ei restru ar ein gwefan fel y gall grwpiau a sefydliadau eraill ganfod mwy amdanoch.