Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Pam cymryd rhan?

Gallwn eich helpu i ddatblygu a chyflwyno prosiectau yn eich cymunedau drwy amrywiaeth o fathau cefnogaeth.

  1. Cysylltiad - drwy ein 30 cydlynydd bydd y prosiect yn cysylltu ac yn agor dialog gyda 200 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru i gymell, ysbrydoli a dangos yr hyn y gellir ei wneud (yn seiliedig ar brofiad ymarferol blaenorol) a helpu cymunedau i lunio eu blaenoriaethau eu hunain ar gyfer gweithredu drwy sgyrsiau, gweithdai a grwpiau ffocws
  2. Gweithredu dan arweiniad Ymarferydd Cymheiriaid - Mae gennym gronfa o Fentoriaid Ymarferydd Cymheiriaid i gyflwyno'r gefnogaeth dechnegol, profiad a gwybodaeth i gefnogi 150 cymuned ledled Cymru i gyflenwi'r prif flaenoriaethau o'u Cynllun Gweithredu. Daw hyn gan ymarferwyr cymunedol profiadol, a all roi cymorth yn seiliedig ar brofiad o lygad y ffynnon.
  3. Ysbrydoliaeth - Byddwn yn rhannu gwybodaeth a straeon newydd da am yr hyn y gall grwpiau cymunedol ei gyflawni drwy ein ffilm, astudiaethau achos, a thrwoch chi'r cymunedau sy'n cymryd rhan yn y prosiect
  4. Rhwydweithio - Gallwch rannu syniadau a chysylltu gyda grwpiau cymunedol eraill ar draws Cymru drwy ein map rhyngweithiol o brosiectau cymunedol a'n fforwm Linked In
  5. Gwybodaeth - Byddwn yn rhoi gwybodaeth reolaidd yn ein hadran Adnoddau a Newyddion a Digwyddiadau i helpu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar yr amrywiaeth o gefnogaeth sydd ar gael i chi, cyllid, offerynnau a syniadau i ysbrydoli.


Sut i gymryd rhan?

  1. Cysylltwch a'r brif swyddfa ac yna byddwn yn eich cysylltu a'ch cydlynwr lleol. 
  2. Dilyn @RenewWales ar Twitter ac ar facebook
  3. Rhannu'r wybodaeth yma gyda'ch holl gysylltiadau

Cymraeg - who we are