Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Proffiliau Staff

Kate Hamilton- Cyfarwyddwr

Rwy’n falch iawn o gael ymgymryd â’r rôl hon - rwyf wedi edmygu dull Adfywio Cymru o gefnogi gweithredu yn y gymuned wrth fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd erioed, ac rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu enw da y rhaglen a sicrhau ei bod yn parhau i fod yn glir, yn effeithiol ac yn berthnasol mewn byd sy’n newid. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi bod yn gweithio i Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, a chyn hynny, treuliais dros 25 o flynyddoedd yn gweithredu ar ddatblygu cynaliadw...

Darllenwch Mwy
Matt Swan- Swyddog Goruchwyliaeth a Chyflawni

Matt Swan- Swyddog Goruchwyliaeth a Chyflawni

Ymunais ag Adfywio Cymru yn yr hydref 2018, wedi symud o’r sector breifat. Rwyf wedi gweithio yn y sectorau egni a chynaliadwyedd am dros deng mlynedd ar ol cwblau fy nghwrs Meistri mewn Ynni Adnewyddadwy a Rheolaeth Adnoddau. Yn fwy diweddar roeddwn yn Ymgynghorydd Cynaliadwyedd gyda chwmni egni trwy ymwneud ag arolwg egni i nifer or grwpiau cymunedol yng nghymru. Mae gennyf dipyn o brofiad mewn hyfforddi eraill o rhai syn gwybod dim am newid yn yr hinsawdd i arbenigwyr technegol. Rwyf wedi gweithio i BRE trwy helpu i ddatblygu a gwe...

Darllenwch Mwy

Delyth Higgins- Swyddog Cyfathrebu

Dechreuais weithio gydag Adfywio Cymru yn 2012 fel un o’r cylwynwyr lleol gan iddo deimlo fel ffordd effeithol i ymwneud a grwpiau lleol a’u chefnnogi nhw i wneud rhywbeth tuag at newid yn yr hinsawdd. Roedd hyn ar ben fy swydd fel Gweithiwr Cymdeithasol i Abertawe Gynaliadwy, sy’n brosiect o Fforwm Amgylcheddol Abertawe, sy’ a’i swyddfa yng Nghanolfan yr Amgylchedd. Rydym yn gweithio gyda chymunedau a grwpiau drwy drefnu gweithgareddau a digwyddiadau ar bynciau amgyclcheddol a chynaliadwy. Rydym ar y blaen gyda ph...

Darllenwch Mwy