Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Nodau'r Prosiect

Anelwn gydymffurfio gyda'r egwyddorion dilynol:

  • Bydd y mentora a'r cymorth hyblyg ar sail tebyg-at-ei-debyg - defnyddio'r profiad o grwpiau cymunedol, ymarferwyr ac arloeswyr i gefnogi, ysbrydoli ac ennyn diddordeb ton newydd o gymunedau
  • Cefnogi a hyfforddi arweinwyr cymunedol i wneud newid parhaol o fewn eu cymunedau
  • Adeiladu rhwydwaith o gefnogaeth a all ffynnu ar ôl y cyllid dwy flynedd dechreuol yma
  • Bod yn agored a chynhwysol - gweithio gyda phob grŵp, ymarferwyr, asiantaethau a gweithwyr proffesiynol i drosglwyddo gwybodaeth ac adeiladu sgiliau
  • Cefnogi datblygu Gweledigaeth a Chynllun Gweithredu ar gyfer pob cymuned
  • Hwyluso trosglwyddo gwybodaeth i gynifer o gymunedau ag y gallwn - darparu hyfforddiant a'r sgiliau ar gyfer y trosiant cymdeithasol ac economaidd
  • Byddwn yn ysbrydoli, cynnwys, gwrando, hyfforddi, cefnogi, adolygu, dysgu - adeiladu'r rhaglen ar fodel ymchwil gweithredu