Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Trosolwg o'r prosiect

Mae Adfywio Cymru yma i helpu 200 o grwpiau cymunedol i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, mentora a chefnogaeth dechnegol gan Ymarferwyr Cymunedol eraill profiadol.

Bydd y gefnogaeth ar sail tebyg at ei debyg gan bobl sydd eisoes wedi cyflwyno prosiectau yn eu cymunedau.

Os oes gennych ddiddordeb yna cymerwch ran a chofrestru eich grwp. Gallwch wedyn gysylltu ag un o'n 30 o gydlynwyr ledled Cymru a all eich helpu i ddatblygu eich prosiect.

Straeon Llwyddiant

Corwen Reservoir Hydro Power Scheme - Cynllun Ynni Dŵr Cronfa Ddŵr Corwen


Corwen Reservoir Hydro Power Scheme - Cynllun Ynni Dŵr Cronfa Ddŵr Corwen
 Darllenwch Mwy

Grenfell Park Street Community Regeneration Partnership

Grenfell Park Street Community Regeneration Partnership Darllenwch Mwy