Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Trosolwg o'r prosiect

Mae Adfywio Cymru yma i helpu 200 o grwpiau cymunedol i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, mentora a chefnogaeth dechnegol gan Ymarferwyr Cymunedol eraill profiadol.

Bydd y gefnogaeth ar sail tebyg at ei debyg gan bobl sydd eisoes wedi cyflwyno prosiectau yn eu cymunedau.

Os oes gennych ddiddordeb yna cysylltwch a ni, a wedyn gallwn ni gysylltu chi gydag un o'n cydlynwyr ledled Cymru a all eich helpu i ddatblygu eich prosiect.

Straeon Llwyddiant

Mainc Ddigidol - Clwb Ieuenctid Rhydyfelin, Pontypridd

Mainc Ddigidol - Clwb Ieuenctid Rhydyfelin, Pontypridd Darllenwch Mwy